به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم..

 


[تصویر: 02843231264629322231.gif]

 

غمگین مباش زیرا ...
غمگین مباش: زیرا غم نسبت به ماضی بی قراری و نسبت به آینده ترسان و امروزت را بر باد می کند.
غمگین مباش: زیرا غم قلب را تنگ، چهره را گرفته و روح را خسته می کند، و آرزو بوسیله آن متلاشی می شود.
غمگین مباش: زیرا غم نه گمشده ای را بر می گرداند و نه مرده ای را زنده می کند، نه تقدیدر را تغییر می دهد و نه سودی عایدت می گردد.
 
غمگین مباش: اگر توتنگدستی , دیگری بخاطر وامی در بازداشت است. اگر تو وسیله نقلیه ای نداری , دیگری پاهایش را از دست داده.اگر تو از دردها شکایت داری , دیگران بر تابوتهای سفید خوابیده اند .اگر تو یک فرزند از دست داده ای, دیگری فرزندانی را در یک حادثه از دست داده است.
غمگین مباش: اگر گناه کرده ای توبه کن. اگر بد کرده ای استغفار کن.اگر اشتباه کرده ای اصلاحش کن.زیرا رحمت بی پایان است و دروازه باز و توبه پذیرفته شده.

 
غمگین مباش: مگر نمی بینی ابرهای سیاه چگونه پراکنده و شب  چگونه روشن و طوفان سهمگین چگونه آرام می شود؟ پس سختیهایت به نرمی و زندگیت به صفا و آینده ات بسوی نعمتها رهسپارند. ان شاء الله.
غمگین مباش: زیرا بیماری برطرف می شود، مصیبت زده بهبود می یابد، گناه آمرزیده می شود، دین پرداخته می شود، زندانی رها می شود، گم شده بر می گردد، گنهکار توبه می کند و مستمند توانمند می شود.
http://www.labkhandezendegi.com/wp-content/uploads/2011/03/AVIJEHsoft-264.jpg
 
غمگین مباش: هرگاه از چاره جویی باز مانی و راهها را بسته یابی، آرزوها پایان یابند و ریسمانها کنده شوند، پس ندا در ده و بگو:
یا الله «و لا حول و لا قوة الا بالله».
و هرگاه زمین با وسعتی که دارد بر تو تنگ آید، و نفس تو نیز بر تو تنگ آید، پس آواز ده و بگو:
یا الله «حسبنا الله و نعم الوکیل».
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLCpvGHx6oyIasFWScetDbMl3-US5Ra79HoLfvktnStW3rDkDaR_gu_BL1
 
و هنگامی که مصیبت واقع شود، و نگون بختی سر بر آرد و بحران سهمگین گردد پس ندا سر داده بگو:
یا الله «لا حول و لا قوة الا بالله».
 
و هرگاه تمامی دروازه های فرا رویت بسته گردند پس ندا در داده بگو:
یا الله «حسبنا الله و نعم الوکیل».
 
 
پروردگارا، بر چشمهای بیدار خواب آرام و بر نفسهای بیقرار سکون و اطمینان بیاور و هر دو را به پیروزی نزدیک برسان.
پروردگارا، کوردلان را به سوی نورت، گمراهان را به صراط مستقیم، راه گم کردگان را بوی هدایتت رهنمون گردان، الهی غم را از فکرمان، اندوه را از چهره مان و اضطراب را از قلوبمان بردار.
پروردگارا به تو پناه می آوریم از هر ترسی مگر ترس از خودت، و از هر توکل مگر توکل بر ذاتت و از هر سوال مگر از بارگاه و از هر استمداد مگر از درگاهت، تویی چاره جوی ما، ای بهترین یاور و مددکار.

 http://up.nasle9.com/images/np3s8bq6frjfjygt6105.jpg

/ 0 نظر / 13 بازدید