/ 2 نظر / 14 بازدید
بهراد

شاید روشن کردیم... شاید هم خاموش کردیم... شاید هم روشنش کردید... شاید هم خاموش کردید... ... به هر حال...چه من, چه تو, چه او, چه ما, چه شما, چه آن ها... اشکش رو در آوردند...

[قلب]قشنگه