:!

النجاة فی الصدق.

رستگاری و پیروزی در راستی و درستی(حقیقت) است.

http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/04/pichak/www.pichak.net-10.jpg

همه چیز به عقل محتاج است و عقل محتاج به ادب. امام صادق(ع)

 

/ 0 نظر / 11 بازدید